Monday, July 2, 2012

PALAYAIN NA SI ATTY ZUNIGA


Panalangin


Para sa:
Lahat ng DSEs, mga Manggagawang Pastor at Diakonesa at mga Kaanib ng AIMPilipinas

Tungkol sa:
Samasamang panalangin para sa kaligtasan ni Atty. Joe Frank Zuniga at sa kanyang buong pamilya


Mapagpalayang pagbati, mga kasama sa AIMPilipinas!

Isang napakalungkot at di inaasahang pangyayari ang nagaganap ngayon sa buhay ng ating mapanindigan, maprinsipyo at magiting na kasama natin sa AIMPilipinas na si Atty. Joe Frank Zuniga (AIMPilipinas BOT Chairman at President).  Mula noong Miyerkules (Hunyo 20, 2012) ng hapon, pagkatapos ng kanyang appointment sa Ocean Adventure, SBMA, Olongapo City, Zambales ay nawawala na sya.  Natagpuan ang kanyang red color Honda Civic car sa Lahar River Bank, Carael, Botolan, Zambales noong Huwebes (Hunyo 21, 2012) ng gabi pero wala siya sa kanyang sasakyan.

Di man natin maidetalye ang buong kaganapan, kaninang umaga (Hunyo 23, 2012) sa Capitol Methodist Church, Balanga City, Bataan ay nagkaroon ng malakihang pagtitipon at panalanginan para sa kaligtasan ni Atty. Joe Frank Zuniga.  Bagaman maigting ang paghahanap kay Atty. Joe Frank ng mga autoridad, magpahanggang sa ngayon ay di pa alam kung nasaan siya.

Mga kasama sa AIMPilipinas, isama po natin sa ating mga panalangin kasama ng ating mga pamilya tuwing agahan, tanghalian at hapunan ang kaligtasan at maayos na kalagayan ni Atty. Joe Frank. Gayundin sa panahon ng pananambahan ng lahat ng ating mga mission at local churches ng AIMPilipinas.  Ipanalangin natin na buhay na buhay si Atty. Joe Frank, matagpuan na at makasama muli ng kanyang minamahal na pamilya at gayundin tayo.  Ipanalangin din natin ang kanyang pamilya para sa ibayong kaaliwan, kalakasan, kapayapaan at kaligtasan nila.  Sa gitna ng pagkundina sa di makatao, di maka-Dios at di makatarungang gawa ng mga taong may kinalaman sa pagkawala ni Atty. Joe Frank, ipinapanalangin pa rin natin na magliwanag nawa ang kanilang mga puso at isipan upang huwag saktan si Atty. Joe Frank at agarang pakawalan.

Mga kasama, patuloy tayong magpanalanginan, magtulungan at magmalasakitan sa isa't isa.  Kasama natin ang Dios at Siya'y tunay nga na sumasaatin lagi sa pamamagitan ni Kristo Hesus at ng kapangyarihan, presensya at mahimalang pagkilos ng Banal na Espiritu.

Sumaatin lagi ang kapayapaan ng Dios!


Lito Cabacungan Tangonan
AIMPilipinas National Bishop (Punong Lingkod)

Saturday, March 17, 2012

Rev. Tangonan Becomes First Bishop of AIM Pilipinas

Pictures originally posted by  Sammy Tuazon Antonio and  Jay-Jimlet Herrera from a facebook group: AIMP.
LUACAN, DINALUPIHAN, Bataan - The AIM Pilipinas Congregations has finally installed Rev. Lito Tangonan to become the first church's Bishop on the 17th day of March 2012. It is remembered that AIMP has decisively declared autonomy and independence and secured recognition from SEC Philippines.

It was attended by churches from all over the extent of AIM Pilipinas and by friends and visitors who supported the cause. 

Sammy Tuazon Antonio said in a facebook group.
‎"I am a soldier in the army of my God. The Lord Jesus Christ is my commanding officer. The Holy Bible is my code of conduct. Faith, prayer, and the Word are my weapons of warfare. I have been taught by the Holy Spirit, trained by experience, tried by adversity and tested by fire. I am a volunteer in this army, and I am enlisted for eternity. I will either retire in this army at the Rapture or die in this army; but I will not get out, sell out, be talked out, or pushed out. I am faithful, reliable, capable and dependable. If my God needs me, I am there." — in Luakan, Bataan.


Tuesday, February 7, 2012

AIMP Now in Wikipedia

Under the main article METHODISM
Section PHILIPPINES
Philippines
Main article: United Methodist Church in the Philippines
The beginnings of Methodism in the Philippines islands grow from the American invasion of the Philippines following the Spanish-American War. On 21 June 1898, the American executives of the Mission Society of the Methodist Episcopal Church expressed their desire to join other Protestant denominations in starting mission work in the islands and to enter into any comity agreement that would facilitate the establishment of such mission. The first Protestant worship service was conducted on 28 August 1898 by an American military chaplain named Rev. George C. Stull. Rev. Stull was an ordained Methodist minister from the Montana Annual Conference of The Methodist Episcopal Church (Later became The United Methodist Church in 1968).
Methodist and Wesleyan traditions in the Philippines are shared by three of the largest mainline Protestant churches in the country – The United Methodist Church, Iglesia Evangelica Metodista En Las Islas Filipinas (IEMELIF) (Evangelical Methodist Church in the Philippine Islands), and The United Church of Christ in the Philippines.[55] There are also evangelical Protestant churches in the country with Methodist and Wesleyan tradition like The Wesleyan Church of the Philippines, Inc. Free Methodist Church of the Philippines,[56] and the Church of the Nazarene in the Philippines.[57] There are also the IEMELIF Reform Movement (IRM), The Wesleyan (Pilgrim Holiness) Church of the Philippines, the Philippine Bible Methodist Church, Inc., the Pentecostal Free Methodist Church, Inc., the Fundamental Christian Methodist Church, The Reformed Methodist Church, Inc., The Methodist Church of the Living Bread, Inc., and the Wesley Evangelical Methodist Church & Mission, Inc.
There are three Episcopal Areas of the United Methodist Church in the Philippines namely: Baguio Episcopal Area,[58] Davao Episcopal Area[59] and Manila Episcopal Area.[60]
A call for autonomy from The United Methodist Church by a certain group within it was discussed at many conferences. Only in 2010 did decisive action lead to the establishment of the Ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, with groups in Palawan, Bataan, Zambales, Pangasinan, Bulacan, Metro Manila Area, some part of Pampanga, and Cavite. The group finally declared its full autonomy and incorporated legally with Securities and Exchange Commission of the Philippines and was approved on December 7, 2011. It is led by Bishop Lito C. Tangonan, Rev. George O. Buenaventura, Chita R. Millan and Atty. Joe Frank E. Zuñiga, and has 126 local churches all over the Philippines.

Monday, January 16, 2012

Success of Bulakan Youth Assembly

January 14, 2011 - The Youth of Bulacan of AIM Pilipinas has successfully held it's first assembly at Pandi Sports Complex, Pandi, Bulacan. More than 100 persons attended with their respective church workers including guests from Bataan. A meaning message was given by Brother Val Buenaventura. At the same time a meeting for the workers and lay leaders of 10 churches was held.

TO GOD BE THE GLORY!

Pictures by Bro. Sammy Antonio Tuazon (Bataan)

Sunday, January 8, 2012

PANSOL DECLARES CHURCH FREEDOM

January 7, 2011 - The congregation of Pansol, Quezon City has declared freedom and affiliation to the AIMP (Ang Iglesia Metodista sa Pilipinas) and broke away finally to the United Methodist Church. They added: "Ang kasarinlan ng Quezon City ay nagsimula na. It is remembered that Pansol delegates attended the just concluded Christmas Youth Assembly in Samal, Bataan.
TO GOD BE THE GLORY!
More pictures are found in this link: FACEBOOK: AIMP.