Monday, June 20, 2011

Indigenous Philippine Methodist Church Meeting

SUNDAY, June 19, 2011 - Meimban Residence, Plaridel, Bulacan.
PICTURES HERE, DETAILS LATER

1 comment:

  1. Natatandaan ko na ang anak kong si Shaira ay di pa dapat na ipanganak, ngunit dahilan sa physical na kalagayan ng kanyang ina, kailangang ma CS si Merla. Di pa kami handa sa pagdating ni Shaira ngunit dumating din siya. Ngayon ang anak ko ay napakaganda at napaka talino. Lubos ang ang aming kagalakan. Marahil gayun din ang IPMC ngayon, marami ang hindi handa sa inyong pagkapanganak, ngunit darating din ang panahon, dahilan sa ipapakita ninyong talino, kabanalan at pagmimisyon. Marahil marami rin ang magagalak. Mabuhay kayo! (www.JesusKnights.org)

    ReplyDelete